logo
Sprzeda偶 biletow » Cennik bilet贸w
Uchwa艂a Nr XXXV/1080/2004
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Uchwa艂a Nr XXXV/1080/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 12 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie op艂at za przewozy os贸b i baga偶u pojazdami komunikacji miejskiej w Bielsku-Bia艂ej

z uwzgl臋dnieniem zapis贸w Uchwa艂:
- Nr XLV/1417/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 14 czerwca 2005 r.
- Nr LXI/1934/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 29 sierpnia 2006 r.
- Nr V/58/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 20 lutego 2007 r.,
- Nr XXIII/604/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 1 kwietnia 2008 r.,
- Nr LII/1991/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 26 stycznia 2010 r.
- Nr LVIII/1327/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 29 czerwca 2010 r.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust .1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z p贸藕n. zm.) oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z p贸藕n. zm.) Rada Miejska w Bielsku-Bia艂ej uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Ustala si臋 op艂aty za jednorazowe przewozy os贸b pojazdami komunikacji miejskiej w聽nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
1. Na liniach miejskich w granicach administracyjnych miasta Bielska-Bia艂ej:
a) dziennych:
bilet normalny 聽- 2,40 z艂
bilet ulgowy聽- 1,20 z艂
b) nocnych (od godz. 23:00 do godz. 4:00)
bilet normalny聽- 3,00 z艂
bilet ulgowy聽- 1,50 z艂
2. Na liniach podmiejskich:
a) do pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:
bilet normalny聽- 2,40 z艂
bilet ulgowy聽- 1,20 z艂
b) od pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:
bilet normalny聽- 3,00 z艂
bilet ulgowy聽- 1,50 z艂
3. Bilet za przew贸z baga偶u, zwierz臋cia na wszystkie linie miejskie i podmiejskie
(nie dotyczy pasa偶er贸w posiadaj膮cych bilety miesi臋czne i na trzy kolejne miesi膮ce) - 2,40 z艂
4. Kierowca sprzedaje bilety o nomina艂ach: - 1,50 z艂; 3,00 z艂; 4,50 z艂; 9,00 z艂; 10,00 z艂
5. Bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie:
normalny聽- 9,00 z艂
ulgowy聽 聽- 4,50 z艂
6. Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 z艂

搂 2.
Ustala si臋 op艂aty za nast臋puj膮ce rodzaje bilet贸w miesi臋cznych, wa偶nych na trzy kolejne miesi膮ce i okresowych:
I. BILETY ULGOWE:
1. NA JEDN膭 LINI臉:
a) imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 miejsk膮 lub podmiejsk膮聽- 34,00 z艂
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮 lini臋
miejsk膮 lub podmiejsk膮聽聽聽聽聽聽聽- 93,00 z艂
2. SIECIOWE:
a) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie聽聽聽- 42,00 z艂
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie miejskie聽- 117,00 z艂
c) imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 podmiejsk膮
i wszystkie linie miejskie聽聽聽聽聽聽- 46,00 z艂
d) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮
lini臋 podmiejsk膮 i wszystkie linie miejskie聽聽聽聽- 129,00 z艂
e) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie聽- 49,00 z艂
f) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie
miejskie i podmiejskie聽聽聽聽聽聽聽- 138,00 z艂
g) socjalny imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie
miejskie i podmiejskie, wa偶ny w dni robocze oraz soboty 聽聽- 20,00 z艂
h) socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie
miejskie i聽podmiejskie, wa偶ny w dni robocze oraz w soboty 聽聽- 60,00 z艂
3. OKRESOWE:
a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie聽- 15,00 z艂
b) imienny bilet 7-dniowy na okre艣lon膮 lini臋 miejsk膮 lub podmiejsk膮聽- 12,00 z艂
4. SPECJALNE:
a) imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 miejsk膮 lub podmiejsk膮聽- 24,00 z艂
b) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie聽聽聽- 29,00 z艂
c) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie聽- 34,00 z艂

II. BILETY NORMALNE:
1. NA JEDN膭 LINI臉:
a) imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 miejsk膮 lub podmiejsk膮聽- 68,00 z艂
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮 lini臋
miejsk膮 lub podmiejsk膮聽聽聽聽聽聽聽- 186,00 z艂
2. SIECIOWE:
a) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie聽 聽聽- 84,00 z艂
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie miejskie聽- 234,00 z艂
c) imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 podmiejsk膮
i wszystkie linie miejskie聽聽聽聽聽聽- 92,00 z艂
d) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮 lini臋 podmiejsk膮
i wszystkie linie miejskie聽聽聽聽聽聽- 258,00 z艂
e) imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie聽- 98,00 z艂
f) imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie
miejskie i podmiejskie聽聽聽聽聽聽聽- 276,00 z艂
g) miesi臋czny bilet NA OKAZICIELA na wszystkie
linie miejskie i podmiejskie聽聽聽聽聽聽- 110,00 z艂
3. OKRESOWE:
a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie聽- 30,00 z艂
b) imienny bilet 7-dniowy na okre艣lon膮 lini臋 miejsk膮 lub podmiejsk膮聽- 24,00 z艂

搂 3.
Op艂aty wymienione w 搂 1 i 2 Uchwa艂y zawieraj膮 podatek VAT.


搂 4.
1. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w na wszystkich liniach s膮 uprawnieni:
a) pos艂owie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na s艂u偶bie) funkcjonariusze Stra偶y Miejskiej - na podstawie wa偶nych legitymacji,
b) dzieci do 4 -go roku 偶ycia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin - na podstawie dokument贸w rodzic贸w (opiekun贸w) lub dziecka umo偶liwiaj膮cych stwierdzenie wieku dziecka,
c) osoby, kt贸re uko艅czy艂y 70 rok 偶ycia, tj. od dnia uko艅czenia - na podstawie dokumentu to偶samo艣ci (ze zdj臋ciem i dat膮 urodzenia),
d) inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie ksi膮偶eczki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
e) osoby ca艂kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepe艂nosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (stopie艅 znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci wydanym przez lekarza orzecznika,
f) osoby niewidome lub ociemnia艂e wraz z towarzysz膮cym im opiekunem (osoba pe艂noletnia lub pies przewodnik) - na podstawie wa偶nej legitymacji Polskiego Zwi膮zku Niewidomych lub legitymacji Zwi膮zku Ociemnia艂ych 呕o艂nierzy RP,
g) pracownicy Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego zatrudnieni w pe艂nym lub niepe艂nym wymiarze czasu pracy, ma艂偶onkowie pracownik贸w i ich dzieci do lat 18, a dzieci ucz膮ce si臋 i niepracuj膮ce do 25 lat, emeryci i renci艣ci oraz osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych, kt贸rzy bezpo艣rednio przed przej艣ciem na emerytur臋, rent臋 lub do korzystania ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w zak艂adzie oraz wsp贸艂ma艂偶onkowie emeryt贸w, rencist贸w i os贸b korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych - na podstawie biletu wydanego przez MZK,
h) dzieci niepe艂nosprawne, ucz臋szczaj膮ce do przedszkoli lub oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepe艂nosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i m艂odzie偶 niepe艂nosprawna do lat 18, realizuj膮ca obowi膮zek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia),
i) Zas艂u偶eni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Bia艂ej - na podstawie biletu uprawniaj膮cego do bezp艂atnych przejazd贸w wraz z dowodem osobistym.
2. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w uprawnieni s膮 w dni nauki szkolnej w聽godzinach od 8?? do 16?? uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) Szko艂y Podstawowej nr 23 na trasie ulicy Karpackiej mi臋dzy przystankami "Kamienica Sp贸艂dzielnia" - "Kamienica OSP", pod warunkiem, 偶e przejazd odbywa si臋 w zorganizowanej grupie na聽podstawie dokumentu wydanego przez MZK (dotyczy r贸wnie偶 opiekuna jad膮cego po聽dzieci).
3. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich, od wrze艣nia do czerwca, na podstawie "BILETU WOLNEJ JAZDY" wydawanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej, uprawnione s膮 dzieci i m艂odzie偶 posiadaj膮ce karty "rodzina+" wydawane przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej, kt贸re to osoby jednocze艣nie spe艂niaj膮 przynajmniej jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:
a) wychowuj膮 si臋 w rodzinnych formach pieczy zast臋pczej lub
b) wychowuj膮 si臋 w rodzinach, w kt贸rych jest co najmniej pi臋cioro dzieci zamieszka艂ych na sta艂e na terenie miasta Bielska-Bia艂ej.

Prezydent Miasta Bielska-Bia艂ej w drodze Zarz膮dzenia okre艣li: wz贸r BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wz贸r wniosku o jego przyznanie.

搂 5.
1. Do korzystania z bilet贸w ulgowych na wszystkich liniach s膮 uprawnieni:
a) dzieci i m艂odzie偶 w okresie od rozpocz臋cia nauki w szkole podstawowej do聽uko艅czenia gimnazjum, szko艂y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko艂y publicznej, nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 25 roku 偶ycia na podstawie wa偶nej legitymacji szkolnej (wz贸r MENiS). Prawo do korzystania z bilet贸w ulgowych nie dotyczy uczni贸w i s艂uchaczy szk贸艂 dla doros艂ych, plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego, plac贸wek kszta艂cenia praktycznego, o艣rodk贸w dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego - po uko艅czeniu 19 roku 偶ycia.
b) dzieci od lat 4-ch do 7-ego roku 偶ycia, tj. 7 rocznicy urodzin - na podstawie dokument贸w rodzic贸w (opiekun贸w) lub dziecka umo偶liwiaj膮cych stwierdzenie wieku,
c) emeryci i renci艣ci - na podstawie wa偶nej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS lub KRUS oraz dokumentu to偶samo艣ci,
d) inwalidzi s艂uchu oraz inwalidzi narz膮du ruchu ko艅czyn dolnych - na podstawie dokumentu stwierdzaj膮cego inwalidztwo,
e) pracownicy Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej 艣wiadcz膮cy us艂ugi opieku艅cze oraz pracownicy socjalni - na podstawie legitymacji pracownika MOPS lub stosownego za艣wiadczenia dla pracownika socjalnego,
f) kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej,
g) studenci szk贸艂 wy偶szych - na podstawie wa偶nej legitymacji studenckiej (wz贸r okre艣lony w za艂膮czniku nr 2 lub za艂膮czniku nr 3 do rozporz膮dzenia Ministra Nauki i聽Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi贸w - Dz.U. Nr 224, poz.1634) oraz s艂uchacze kolegi贸w nauczycielskich i聽nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych - na podstawie wa偶nej legitymacji s艂uchacza kolegium (wz贸r okre艣lony w za艂膮czniku nr 3 do rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie zak艂ad贸w kszta艂cenia nauczycieli - Dz.U. Nr 100, poz.910).
2. Do korzystania z bilet贸w socjalnych s膮 uprawnione osoby zamieszkuj膮ce w Bielsku-Bia艂ej, spe艂niaj膮ce przes艂anki okre艣lone Regulaminem stanowi膮cym za艂膮cznik do聽uchwa艂y.
3. Do korzystania ze specjalnych bilet贸w ulgowych s膮 uprawnieni:
a) dzieci i m艂odzie偶 posiadaj膮ce kart臋 "rodzina+" wydan膮 przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej i jednocze艣nie wychowuj膮ce si臋 w rodzinie uprawnionej do zasi艂ku rodzinnego - na podstawie karty "rodzina+" oraz dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰, a tak偶e aktualnego za艣wiadczenia wydanego przez Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Bielsku-Bia艂ej potwierdzaj膮cego uprawnienie do zasi艂ku rodzinnego,
b) osoby niepe艂nosprawne do uko艅czenia 24 roku 偶ycia, legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o聽niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej wydanej przez powiatowy zesp贸艂 ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci.
4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowi膮zuj膮cego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich) uprawnieni s膮 rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadaj膮cy karty "rodzina+" podr贸偶uj膮cy z co najmniej jednym dzieckiem - na podstawie kart "rodzina+" oraz dokument贸w stwierdzaj膮cych to偶samo艣膰.

搂 6.
1. Za przew贸z baga偶u, zwierz膮t pobiera si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci ustalonej w 搂 1.
2. Dopuszcza si臋 przew贸z bez dodatkowych op艂at:
a) baga偶u r臋cznego, kt贸ry nie przekracza 偶adnego z wymiar贸w 80 x 50 x 30 cm,
b) ma艂ych zwierz膮t trzymanych na r臋kach (np. psy, koty, ptaki),
c) ps贸w, kt贸re s膮 przewodnikami os贸b niewidomych,
d) w贸zk贸w inwalidzkich i sprz臋tu rehabilitacyjnego potrzebnego podr贸偶uj膮cym osobom niepe艂nosprawnym do poruszania si臋,
e) w贸zk贸w dzieci臋cych, sanek, nart oraz pomocy szkolnych.
3. Pasa偶erowie za zgod膮 kieruj膮cego mog膮 przewozi膰 odp艂atnie w pojazdach baga偶 inny ni偶 okre艣lony w 搂 6 ust. 2, je偶eli istnieje mo偶liwo艣膰 takiego umieszczenia go w poje藕dzie, aby nie zagra偶a艂 bezpiecze艅stwu, nie utrudnia艂 przej艣cia i nie nara偶a艂 na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzie偶y (cia艂a) innych pasa偶er贸w.
Odp艂atny przew贸z ps贸w wi臋kszych oraz baga偶u r臋cznego przekraczaj膮cego wymiary okre艣lone w 搂 6 ust. 2 lit. a, nie wymagaj膮 zgody kieruj膮cego.

搂 7.
Na terenie sieci komunikacyjnej obs艂ugiwanej przez autobusy MZK w Bielsku-Bia艂ej wa偶ne s膮 bilety jednorazowe z nadrukiem "MZK Bielsko-Bia艂a", a tak偶e bilety nabywane w聽automatach ulicznych w Bielsku-Bia艂ej.

搂 8.
1. Ustala si臋 op艂at臋 dodatkow膮:
1) za przejazd bez wa偶nego biletu lub zani偶anie op艂aty - jako 50-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
2) za naruszenie przepis贸w o zabieraniu ze sob膮 do autobusu zwierz膮t i rzeczy, a w szczeg贸lno艣ci:
a) za zabieranie ze sob膮 do autobusu baga偶u, zwierz膮t, za kt贸rych przew贸z obowi膮zuje op艂ata - bez uiszczania tych op艂at,
b) za zabieranie ze sob膮 do 艣rodka transportowego rzeczy wy艂膮czonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczeg贸lnych - bez zachowania tych warunk贸w,
- jako 20-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
3) za spowodowanie przez podr贸偶nego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
4) za zanieczyszczanie i za艣miecanie pojazdu, palenie tytoniu, spo偶ywanie alkoholu, umieszczanie na siedzeniach zwierz膮t - jako 50 krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op艂aty dodatkowej lub najdalej w ci膮gu 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu zobowi膮zuj膮cego do uiszczenia tej dop艂aty, wysoko艣膰 op艂at dodatkowych ustalonych w spos贸b okre艣lony w ust. 1 pkt 1, 2 obni偶a si臋 o 30%.
3. Je偶eli w czasie kontroli pasa偶er nie oka偶e imiennego biletu lub dokumentu uprawniaj膮cego do聽ulgi, obowi膮zany jest w ci膮gu 14 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia op艂aty dodatkowej stanowi膮cej 5-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich.

搂 9.
Traci moc uchwa艂a nr XXIII/717/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 20 stycznia 2004r.

搂 10.
Wykonanie Uchwa艂y powierza si臋 Prezydentowi Miasta Bielska-Bia艂ej.

搂 11.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci przez og艂oszenie w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 w gmachu Urz臋du Miejskiego w Bielsku-Bia艂ej. Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa 艢l膮skiego.


Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej:
Wies艂aw Handzlik

聽聽

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XLV / 1417 / 2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia艂ej z dnia 14 czerwca 2005 r.
(zmienia tre艣膰 za艂膮cznika z uchwa艂y nr XXXV/1080/2004 z聽dnia 12 pa藕dziernika 2004r.)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BILETU SOCJALNEGO DLA OS脫B B臉D膭CYCH W TRUDNYCH WARUNKACH MATERIALNYCH, ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIA艁EJ.


搂 1.
1. Pomoc w formie biletu socjalnego przys艂uguje osobom o kt贸rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (t.j. - Dz.U. z 2004 r., Nr 64,poz. 593 ze zm.), kt贸rzy zamieszkuj膮 na terenie miasta Bielska-Bia艂ej, je偶eli:
a) spe艂niaj膮 kryterium dochodowe okre艣lone w art. 8 ustawy o pomocy spo艂ecznej i nie s膮 w stanie samodzielnie pokrywa膰 koszt贸w zwi膮zanych z przejazdem 艣rodkami komunikacji miejskiej, a korzystanie z nich ma mie膰 charakter regularny i wynika z trudnej sytuacji 偶yciowej osoby wymagaj膮cej wsparcia, kt贸rego nie mo偶e uzyska膰 z innych 藕r贸de艂,
b) kt贸rych doch贸d przekracza kryteria dochodowe okre艣lone w art. 8 ustawy o pomocy spo艂ecznej, ale istniej膮 szczeg贸lnie uzasadnione przypadki powoduj膮ce, 偶e osoby te nie s膮 w聽stanie samodzielnie pokry膰 koszt贸w zwi膮zanych z przejazdem 艣rodkami komunikacji miejskiej, a korzystanie z nich ma mie膰 charakter regularny (np. na doje偶d偶anie na zabiegi lekarskie, rehabilitacje) i wynika z trudnej sytuacji 偶yciowej wymagaj膮cej wsparcia takich os贸b,
c) s膮 opiekunem osoby niepe艂nosprawnej, a korzystanie z komunikacji miejskiej ma charakter regularny, zwi膮zany z ucz臋szczaniem dziecka niepe艂nosprawnego do przedszkola, szko艂y, o艣rodka rehabilitacyjnego, o艣rodka wsparcia, 艣wietlicy, potwierdzony stosownym za艣wiadczeniem tych plac贸wek, a ich doch贸d nie przekracza 200% kryterium dochodowego okre艣lonego w art. 8 ustawy o pomocy spo艂ecznej.

搂 2.
1. Pomoc w formie biletu socjalnego przyznaje si臋 na wniosek zainteresowanej osoby sk艂adany w聽Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej.
2. Przyznanie pomocy w formie biletu socjalnego nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej wydanej do 15-tego dnia miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c otrzymania biletu.
3. Decyzj臋 administracyjn膮 o kt贸rej mowa w ust. 2 wydaje si臋 po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego.
4. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy w formie biletu socjalnego okre艣li miejsce wydania biletu socjalnego oraz okres w kt贸rym b臋dzie mo偶na korzysta膰 z przejazd贸w 艣rodkami komunikacji miejskiej na jego podstawie.

搂 3.
Zagubienie b膮d藕 zniszczenie biletu socjalnego powoduje utrat臋 uprawnie艅 do przejazd贸w 艣rodkami komunikacji miejskiej na podstawie tego biletu.
聽聽

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2010-08-10 12:48:02
Data ostatniej modyfikacji : 2010-08-10 12:48:02
Liczba wy艣wietle艅 : 930

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  10.08.2010 11:56poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  01.07.2011 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  01.07.2011 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  27.04.2012 13:47poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 10:38poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Janusz  14.05.2012 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  09.12.2016 06:59poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  25.06.2018 13:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1051326