logo
Sprzeda偶 biletow » Cennik bilet贸w
Uchwa艂a Nr XXXV/1080/2004
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


UCHWA艁A聽NR XVI/385/2012聽
RADY MIEJSKIEJ W聽BIELSKU-BIA艁EJ聽
z dnia 28 lutego 2012 r.聽w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w聽Bielsku-Bia艂ej z聽dnia 12聽pa藕dziernika 2004 r. w聽sprawie op艂at za聽przewozy os贸b i聽baga偶u pojazdami komunikacji miejskiej.聽
Na podstawie art. 7聽ust. 1聽pkt 4, art. 18 ust. 2聽pkt 15 oraz w聽zwi膮zku z聽art. 40 ust. 2聽pkt 4, art. 41 ust. 1聽i聽art. 42 ustawy z聽dnia 8聽marca 1990 r. o聽samorz膮dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z聽2001 r. Nr 142, poz.1591, z聽p贸藕n.zm.) oraz art. 8聽ust. 1聽ustawy z聽dnia 5聽lipca 2001 r. o聽cenach (Dz.U. z聽2001 r. Nr 97, poz.1050, z聽p贸藕n.zm.)聽
Rada Miejska聽postanawia:聽
搂聽1.聽W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w聽Bielsku-Bia艂ej z聽dnia 12 pa藕dziernika 2004 r. w聽sprawie op艂at za przewozy os贸b i聽baga偶u pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwa艂ami: Nr聽XLV/1417/2005 z聽dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z聽dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr聽V/58/2007 z聽dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z聽dnia 1聽kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z聽dnia 26聽stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z聽dnia 29 czerwca 2010 r., Nr V/69/2011 z聽dnia 8聽marca 2011 r. oraz Nr聽VI/100/2011 z聽dnia 12 kwietnia 2011 r.) wprowadzi膰 nast臋puj膮ce zmiany:聽

1.聽搂 1聽otrzymuje brzmienie:聽
Ustala si臋 op艂aty za przewozy os贸b pojazdami komunikacji miejskiej w聽nast臋puj膮cej wysoko艣ci:聽
1.聽Bilet jednorazowy:聽
聽聽 a)聽normalny - 3,00 z艂,聽
聽聽 b)聽ulgowy - 1,50 z艂
2.聽Bilet jednorazowy za przew贸z baga偶u lub zwierz臋cia (nie dotyczy pasa偶er贸w posiadaj膮cej bilety miesi臋czne i聽na trzy kolejne miesi膮ce) - 3,00 z艂.聽
3.聽Bilet jednodniowy - na wszystkie linie - NA OKAZICIELA:聽
聽聽 a)聽normalny - 12,00 z艂,聽
聽聽 b)聽ulgowy - 6,00 z艂
4.聽Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 z艂
5.聽Bilet 60-minutowy uprawniaj膮cy do nieograniczonej liczby przejazd贸w w聽ci膮gu 60 minut od momentu skasowania:聽
聽聽 a)聽normalny - 4,00 z艂,聽
聽聽 b)聽ulgowy - 2,00 z艂
2.聽搂 2聽otrzymuje brzmienie:聽
Ustala si臋 op艂aty za nast臋puj膮ce rodzaje bilet贸w miesi臋cznych, wa偶nych na trzy kolejne miesi膮ce i聽okresowych:聽
1.聽BILETY ULGOWE:聽
1)聽NA JEDN膭 LINI臉:聽
聽聽 a)聽imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 - 40,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮 lini臋 - 111,00 z艂
2)聽SIECIOWE:聽
聽聽 a)聽imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie - 50,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie - 141,00 z艂,聽
聽聽 c)聽socjalny imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie, wa偶ny w聽dni robocze oraz soboty - 28,00 z艂,聽
聽聽 d)聽socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie, wa偶ny w聽dni robocze oraz soboty - 84,00 z艂
3)聽OKRESOWE:聽
聽聽 a)聽imienny bilet 7-dniowy na okre艣lon膮 lini臋 - 14,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie - 17,00 z艂
4)聽SPECJALNE:聽
聽聽 a)聽imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 - 30,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie - 36,00 z艂
2.聽BILETY NORMALNE:聽
1)聽NA JEDN膭 LINI臉:聽
聽聽 a)聽imienny bilet miesi臋czny na okre艣lon膮 lini臋 - 80,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na okre艣lon膮 lini臋 - 222,00 z艂
2)聽SIECIOWE:聽
聽聽 a)聽imienny bilet miesi臋czny na wszystkie linie - 100,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet na trzy kolejne miesi膮ce na wszystkie linie - 282,00 z艂,聽
聽聽 c)聽bilet miesi臋czny - NA OKAZICIELA - na wszystkie linie - 130,00 z艂
3)聽OKRESOWE:聽
聽聽 a)聽imienny bilet 7-dniowy na okre艣lon膮 lini臋 - 28,00 z艂,聽
聽聽 b)聽imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie - 34,00 z艂
搂聽2.聽Wykonanie Uchwa艂y powierza si臋 Prezydentowi Miasta Bielska-Bia艂ej.聽
搂聽3.聽1.聽Uchwa艂a wchodzi w聽偶ycie w聽dniu 01 maja 2012 roku.聽
2.聽Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w聽Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa 艢l膮skiego, w聽prasie lokalnej oraz w聽Biuletynie Informacji Publicznej.聽
聽聽
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej聽
Ryszard聽Batycki

1. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w na wszystkich liniach s膮 uprawnieni:
a) pos艂owie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na s艂u偶bie) funkcjonariusze Stra偶y Miejskiej - na podstawie wa偶nych legitymacji,
b) dzieci do 4-go roku 偶ycia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin - na podstawie dokument贸w rodzic贸w (opiekun贸w) lub dziecka umo偶liwiaj膮cych stwierdzenie wieku dziecka,
c) osoby, kt贸re uko艅czy艂y 70 rok 偶ycia, tj. od dnia uko艅czenia - na podstawie dokumentu to偶samo艣ci (ze zdj臋ciem i dat膮 urodzenia),
d) inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie ksi膮偶eczki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
e) osoby ca艂kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepe艂nosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (stopie艅 znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci wydanym przez lekarza orzecznika,
f) osoby niewidome lub ociemnia艂e wraz z towarzysz膮cym im opiekunem (osoba pe艂noletnia lub pies przewodnik) - na podstawie wa偶nej legitymacji Polskiego Zwi膮zku Niewidomych lub legitymacji Zwi膮zku Ociemnia艂ych 呕o艂nierzy RP,
g) pracownicy Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej聽zatrudnieni w pe艂nym lub niepe艂nym wymiarze czasu pracy, ma艂偶onkowie pracownik贸w i ich dzieci do lat 18, a dzieci ucz膮ce si臋 i niepracuj膮ce do 25 lat, emeryci i renci艣ci oraz osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych, kt贸rzy bezpo艣rednio przed przej艣ciem na emerytur臋, rent臋 lub do korzystania ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w Zak艂adzie oraz wsp贸艂ma艂偶onkowie emeryt贸w, rencist贸w i os贸b korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych - na podstawie biletu wydanego przez MZK,
h) dzieci niepe艂nosprawne, ucz臋szczaj膮ce do przedszkoli lub oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepe艂nosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i m艂odzie偶 niepe艂nosprawna do lat 18, realizuj膮ca obowi膮zek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia),
i) Zas艂u偶eni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Bia艂ej - na podstawie biletu uprawniaj膮cego do bezp艂atnych przejazd贸w wraz z dowodem osobistym.
2. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w uprawnieni s膮 w dni nauki szkolnej w godzinach od 8

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2010-08-10 12:48:02
Data ostatniej modyfikacji : 2012-05-14 11:38:10
Liczba wy艣wietle艅 : 817

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Janusz  14.05.2012 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  09.12.2016 06:59poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  25.06.2018 13:14poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  27.04.2012 13:47poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  01.07.2011 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  01.07.2011 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  10.08.2010 11:56poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  10.08.2010 11:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1051274