logo

Dane rejestrowe

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała

Tel.:  +48 33 814 35 11
Fax: +48 33 814 51 88

email: sekretariat@mzk.bielsko.pl

Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000821115

REGON: 385163318

NIP: 5472216460

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 44.969.000 zł

Firma Spółki: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Spółka z o.o. lub Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Więcej »licznik odwiedzin: 1177599