logo
Dane o Zakładzie
Podstawa prawna działania Zakładu

Uchwała Rady Miejskiej XXII/134/1991
Uchwała Rady Miejskiej XXII/134/1991 w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w zakład budżetowy
Z dnia: 13 czerwca 1991 roku
Wydane przez: Radę Miasta Bielsko-Biała
Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 13 czerwca 1991 roku
Uchwała Nr XXII/134/91 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w zakład budżetowy o nazwie "Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95) oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö o samorz─ůdzie terytorialnym i ustaw─Ö o pracownikach samorz─ůdowych (Dz.U.Nr 32, poz.191) Rada Miejska postanawia:

┬ž 1
Dokonać z dniem 1 lipca 1991 r. przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w Zakład Budżetowy o nazwie "Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej".

┬ž 2
Zak┼éad przejmuje na podstawie bilansu na dzie┼ä 30.06.1991 r. ca┼éy maj─ůtek Miejskiego Przedsi─Öbiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej.

┬ž 3
Upowa┼╝nia si─Ö Zarz─ůd Miasta do podejmowania dalszych czynno┼Ťci zwi─ůzanych z przekszta┼éceniem oraz zatwierdzeniem Statutu.

┬ž 4
Wykonanie uchwa┼éy powierza sie Zarz─ůdowi Miasta.

┬ž 5
Traci moc Uchwała nr XVII/89/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. o nazwie "Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej".

┬ž 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz─ůcy Rady Miejskiej
Henryk JUSZCZYK
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1105782