logo
Dane o Zak艂adzie
Organizacja Zak艂adu

Organizacja Zak艂adu

Organem wykonawczym Zak艂adu jest Dyrektor Zak艂adu, dzia艂aj膮cy w ramach pe艂nomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej. Zadania statutowe realizowane s膮 przez kierowników dzia艂ów i pracowników na samodzielnych stanowiskach. W strukturze organizacyjnej Zak艂adu funkcjonuj膮 nast臋puj膮ce komórki organizacyjne: • Dyrektor Zak艂adu

 • Biuro Zarz膮du

 • Pe艂nomocnik Dyrektora d/s Zintegrowanego Systemu Zarz膮dzania

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Stanowisko d/s Kontroli Wewn臋trznej

 • Stanowisko Audytora Zak艂adowego

 • Stanowisko d/s Obs艂ugi Prawnej

 • Stanowisko d/s BHP i P-po偶.

 • Biuro d/s Teleinformatyki

 • Stanowisko d/s Zamówie艅 Publicznych

 • Dzia艂 Spraw Pracowniczych

 • Dzia艂 Kontroli Liniowej


  • Zast臋pca Dyrektora d/s Technicznych

 • Dzia艂 Techniczny

 • Dzia艂 Eksploatacji

 • Dzia艂 Inwestycji i Remontów

 • Dzia艂 Magazynowy


  • G艂ówny Ksi臋gowy

 • Dzia艂 Finansowo-Ksi臋gowy

 • Kasa G艂ówna

 • Dzia艂 Kas Biletowych


 


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1105786