logo

Status prawny

Miejski Zak┼éad Komunikacyjny w Bielsku-Bia┼éej Sp. z o.o. powsta┼é w wyniku realizacji Uchwa┼éy Nr XII/226/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia┼éej z dnia 22 pa┼║dziernika 2019 r. w sprawie przekszta┼écenia Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej poprzez likwidacj─Ö w celu zawi─ůzania jednoosobowej spó┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů.

W dniu 12 grudnia 2019 r. podpisano Akt za┼éo┼╝ycielski spó┼éki pod firm─ů: Miejski Zak┼éad Komunikacyjny w Bielsku-Bia┼éej Sp. z o.o. (Repertorium A numer: 5259/2019).

W dniu 31 grudnia 2019 r. Spó┼éka zosta┼éa zarejestrowania w S─ůdzie Rejonowym w Bielsku-Bia┼éej - VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000821115.

Spó┼éka dzia┼éa na podstawie:
1) Aktu założycielskiego - Repertorium A numer: 5259/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.;
2) Rozporz─ůdzenia nr 1370/2007 - rozporz─ůdzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa┼║dziernika 2007 r. dot. us┼éug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa┼╝erskiego oraz uchylaj─ůce rozporz─ůdzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.);
3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
4) ustawy z dnia 15 wrze┼Ťnia 2000 r. Kodeks spó┼éek handlowych;
5) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe;
6) Uchwa┼éy Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia┼éej z 12.04 2011 r. ws. przyj─Öcia „Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym”;
7) Uchwa┼éy Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia┼éej z 26.02.2013 r. ws. sposobu ustalania wysoko┼Ťci op┼éat dodatkowych oraz op┼éaty manipulacyjnej w przewozach ┼Ťrodkami lokalnego transportu zbiorowego;
8) Zarz─ůdzenia Nr ON.0050.765.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej z dnia 15 listopada 2019 r. ws. ustalenia cen za us┼éugi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Bia┼éa oraz uprawnie┼ä do przejazdów bezp┼éatnych i ulgowych
9) innych powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa. .

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1726616