logo

W艂adze sp贸艂ki

W艂adze Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej Sp. z o.o.:
1) Zgromadzenie Wspólników;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarz膮d.


Zgromadzenie Wspólników:
Zgromadzenie Wspólników realizuje swoje kompetencje i obowi膮zki okre艣lone ustaw膮 z dnia 15 wrze艣nia 2000 r. Kodeks spó艂ek handlowych oraz Aktem za艂o偶ycielskim Spó艂ki (Repertorium A numer: 5259/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.) i jest reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej – Jaros艂awa Klimaszewskiego.


Rada Nadzorcza:
Rada Nadzorcza prawuje sta艂y nadzór nad dzia艂alno艣ci膮 Spó艂ki. Jej szczegó艂owe kompetencje zosta艂y okre艣lone w §17 Aktu za艂o偶ycielskiego Spó艂ki, a tryb dzia艂ania Rady Nadzorczej okre艣la zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.
Sk艂ad Rady:
1) Renata Schudy – Przewodnicz膮ca;
2) Tomasz Kowalski - Z-ca Przewodnicz膮cej;
3) 艁ukasz Kenig – Sekretarz.


Zarz膮d Spó艂ki:
Prezes Zarz膮du – Hubert Ma艣lanka;
Wiceprezes Zarz膮du – Krzysztof Knapik.


Spó艂k臋 reprezentuj膮:
dzia艂aj膮cy 艂膮cznie Prezes i Wiceprezes Zarz膮du.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1702477