Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 171531-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w pięciu autobusach Solaris Urbino 12 należących do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. System monitoringu wizyjnego winien...
Termin składania ofert: 2013-09-05

Numer ogłoszenia: 175239 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171531 - 2013 data 28.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: