Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 54697-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała
1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe nawierzchni asfaltowej dróg i placów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2...
Termin składania ofert: 2014-03-31

Numer ogłoszenia: 55145 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54697 - 2014 data 14.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: