Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 102909-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała
1. Przedmiotem przetargu jest dostawa jednego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015r. autobusu niskopodłogowego spełniającego normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego klasy I. 2. Oferowany autobus musi spełniać: 2.1. warunki...
Termin składania ofert: 2015-07-20

Numer ogłoszenia: 105773 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102909 - 2015 data 10.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: